Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-2 1/12/2018 Избор на изпълнител за превоз на хора с увреждания със специално пригоден за целта автобус Opened 00383-2018-0001
Р-100 12/29/2017 Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич по обособени позиции Opened 00383-2017-0042
Р-99 12/20/2017 Доставка на оборудване и принадлежности за офиса, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1 Opened 00383-2017-0041
Р-98 12/19/2017 Закупуване на служебен автомобил за потребителите на Дом за стари хора в град Добрич Opened 00383-2017-0040
Р-97 12/18/2017 ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Страцин” № 4 Opened 00383-2017-0039