Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-52 8/13/2018 Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на три броя неупотребявани автомобили (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги Opened 00383-2018-0024
Р-51 8/10/2018 Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б Opened 00383-2018-0022
Р-50 8/9/2018 Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община град Добрич Opened 00383-2018-0021
Р-49 8/8/2018 Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич Opened 00383-2018-0020
Р-48 8/7/2018 Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на СМР по проект "Подобряване на TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия-Добрич" по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 Opened 00383-2018-0023