Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-29 4/26/2018 „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции” Opened 0000
Р-28 4/24/2018 Периодични доставки на ел. материали за аварийно възстановяване на уличното осветление на град Добрич Opened 00383-2018-0013
77-00-17 4/24/2018 Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции Opened 9075285
Р-26 4/23/2018 СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“, с четири обособени позиции Opened 00383-2018-0011
Р-27 4/23/2018 Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич, по проект „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - І“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции Opened 00383-2018-0012