Procurement

Information
Name Охрана на общински обекти
Number Р-20
Date 3/31/2020
Object Услуги
Participation deadline 5/11/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 3/31/2020
Valid to 5/11/2020
Description Охраната на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото им имущество, собственост на Община град Добрич от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално - охранителна техника и екипи за реагиране. На физическа охрана чрез охранители подлежат 8 броя общински обекти с 45 охранители. На охрана чрез СОТ подлежат 47 броя общински обекти. На техническа охрана чрез паник-бутон подлежат 11 броя обекти.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2020-0012
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333830313434
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-20 | 3/31/2020 3/31/2020 Решение за откриване
12-24-45 | 3/31/2020 3/31/2020 Обявление
15-00-54 | 3/31/2020 3/31/2020 Обща информация
15-00-55 | 3/31/2020 3/31/2020 Информация за участие
Р-22 | 4/10/2020 4/10/2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация