Procurement

Information
Name Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции
Number Р-58
Date 10/14/2019
Object Услуги
Participation deadline 11/20/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 10/14/2019
Valid to 11/20/2019
Description Предметът на настоящата обществена поръчка е „Инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения за нуждите на Община град Добрич“ Обособена позиция №2 „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, озеленените и залесени площи и елементите на градското обзавеждане за нуждите на Община град Добрич“
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0026
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734353838
Documents
Number Date published Name
Р-58 | 10/14/2019 10/17/2019 Решение за откриване
12-24-150 | 10/14/2019 10/17/2019 Обявление
15-00-170 | 10/14/2019 10/14/2019 Обща информация
15-00-171 | 10/14/2019 10/17/2019 Информация за участие
15-00-24 | 2/13/2020 2/13/2020 Протокол № 1