Обществена поръчка

Информация
Наименование „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции”
Номер Р-29
Дата 26.4.2018 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 15.8.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 26.4.2018 г.
Валидна до 15.8.2018 г.
Описание „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция 1 „Доставка на хляб, тестени и пресни сладкарски изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 2 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич "; - Обособена позиция 3 „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 4 „Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 5 „Доставка на яйца за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич ”; - Обособена позиция 6 „Доставка на варива за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 7 „Доставка на масла и мазнини за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 8 „Доставка на захар, захарни и други изделия за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 9 „Доставка на плодове - пресни, замразени, консервирани за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 10 „Доставка на зеленчуци – пресни, замразени, консервирани за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 11 „Доставка на подправки – пресни и изсушени за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 12 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 13 „Доставка на пиво и вина за нуждите на социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“.
Възложител Община град Добрич
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00383-2018-0014
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536363634
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП-1 26.4.2018 г. „Доставка на хляб, тестени и пресни сладкарски изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“ Отворена -
ОП-2 26.4.2018 г. 2 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич " Отворена -
ОП-3 26.4.2018 г. „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; Отворена -
ОП-4 26.4.2018 г. „Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; Отворена -
ОП-5 26.4.2018 г. „Доставка на яйца за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич ” Отворена -
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-29 | 26.4.2018 г. 30.4.2018 г. Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-53 | 26.4.2018 г. 30.4.2018 г. Обявление за обществена поръчка
15-00-65 | 26.4.2018 г. 30.4.2018 г. Информация за участие
15-00-66 | 26.4.2018 г. 30.4.2018 г. Обща информация
77-00-20 | 15.5.2018 г. 15.5.2018 г. Съобщение за спиране на процедура