Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк и вътрешни трансфери по определен маршрут в гробищен парк
Number Р-69
Date 10/11/2018
Object Услуги
Participation deadline 11/13/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 10/11/2018
Valid to 11/13/2018
Description Безплатната линия до “Гробищен парк”, която следва да се изпълнява всяка календарна събота, неделя и през всички официални национални празници, съгласно чл.154, ал.1 Кодекс на труда, с начален час на тръгване: 8:30 и 9:30 часа от сп. “Обръщало ЖК "Балик", по следното направление: сп. “Обръщало ЖК "Балик" – ул. „Агликина поляна” – ул. “Орфей” – ул. “Димитър Ковачев” – бул. “Добруджа” – бул. “Добричка епопея” – Болница – бул. “3-ти март” – бул. “25-ти септември” – “Гробищен парк”. Общата дневна дължина на маршрута е 78 км. Вътрешно парковият транспорт се осъществяват събота, неделя и всички официални религиозни празници от 9:00 до 13:00 часа на интервал от 15 мин. с обща дневна дължина на вътрешно парковият маршрут 30 км. По направление: Спирка 1 – парцел 1, алея 5 - начална спирка намираща се непосредствено до чешмата в гробищен парк., Спирка 2 – парцел 6, алея 7, Спирка 3 – парцел 9 алея 1, Спирка 4 – парцел 17,алея 3 и Спирка 5 – парцел 13, алея 7.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2018-0031
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632333230
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-69 | 10/11/2018 10/11/2018 Решение за откриване на обществена поръчка
12-24-106 | 10/11/2018 10/11/2018 Обявление за публикуване на обществена поръчка
15-00-161 | 10/11/2018 10/11/2018 Обща информация
15-00-162 | 10/11/2018 10/11/2018 Информация за участие
77-00-61 | 11/26/2018 11/26/2018 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"