Procurement

Information
Name Доставка на нови специализирани автомобили по обособени позиции
Number Р-15
Date 4/25/2019
Object Доставки
Participation deadline 5/27/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 4/25/2019
Valid to 5/27/2019
Description ОП №1 включва: доставка на два броя нови (неупотребявани) автомобили (микробуси), 2+1 места. ОП №2 включва:доставка на един брой нов (неупотребяван) товарен автомобил с надстройка тип „двураменен контейнеровоз“.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333638363331
Documents
Number Date published Name
Р-15 | 4/25/2019 4/30/2019 Решение за откриване
12-24-59 | 4/25/2019 4/30/2019 Обявление
15-00-52 | 4/25/2019 4/30/2019 Обща информация
15-00-53 | 4/25/2019 4/30/2019 Информация за участие
15-00-78 | 6/4/2019 6/4/2019 Протокол № 1