Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции
Номер Р-38
Дата 15.6.2018 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 25.6.2018 г. 17:00:00
Статус Прекратена
Валидна от 15.6.2018 г.
Валидна до 25.6.2018 г.
Описание Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции”, както следва: - Обособена позиция 1 „Доставка на хляб, тестени и пресни сладкарски изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 2 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич "; - Обособена позиция 3 „Доставка на месо и месни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 4 „Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 5 „Доставка на яйца за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич ”; - Обособена позиция 6 „Доставка на варива за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 7 „Доставка на масла и мазнини за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 8 „Доставка на захар, захарни и други изделия за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 9 „Доставка на плодове - пресни, замразени, консервирани за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 10 „Доставка на зеленчуци – пресни, замразени, консервирани за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 11 „Доставка на подправки – пресни и изсушени за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 12 „Доставка на безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални и трапезни води за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“; - Обособена позиция 13 „Доставка на пиво и вина за нуждите на социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич“.
Възложител Община град Добрич
Процедура Договаряне без предварително обявление
Номер в АОП 00383-2018-0018
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538323434
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП 1 15.6.2018 г. Доставка на хляб, тестени и пресни сладкарски изделия, зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич Отворена -
ОП 2 15.6.2018 г. Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич Отворена -
ОП 3 15.6.2018 г. Доставка на месо и месни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич Отворена -
ОП 4 15.6.2018 г. Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич Отворена -
ОП 5 15.6.2018 г. Доставка на яйца за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич Отворена -
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-38 | 15.6.2018 г. 15.6.2018 г. Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
70-00-1097 | 15.6.2018 г. 15.6.2018 г. Покана за участие в процедура
15-00-89 | 15.6.2018 г. 15.6.2018 г. Обща информация
15-00-90 | 15.6.2018 г. 15.6.2018 г. Приложения към покана за участие
12-24-29 #3 | 27.7.2018 г. 6.8.2018 г. Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП