Обществена поръчка

Информация
Наименование Предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към Община град Добрич от средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала (СБКО) за 2019 година
Номер Р-65
Дата 4.10.2018 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 29.10.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 4.10.2018 г.
Валидна до 29.10.2018 г.
Описание Предметът на обществената поръчка включат всички дейности по отпечатване, пакетиране и доставяне на ваучери за храна на служителите на администрацията и общинските структури в Община град Добрич от средствата за СБКО за 2019 година.
Възложител Община град Добрич
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 00383-2018-0028
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632303634
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-65 | 4.10.2018 г. 4.10.2018 г. Решение за откриване
12-24-100 | 4.10.2018 г. 4.10.2018 г. Обявление
15-00-153 | 4.10.2018 г. 4.10.2018 г. Обща информация
15-00-154 | 4.10.2018 г. 4.10.2018 г. Информация за участие
77-00-50 | 8.10.2018 г. 8.10.2018 г. Разяснения по чл. 180, ал. 2