Procurement

Information
Name Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали по обособени позиции
Number 77-00-10
Date 2/28/2019
Object Услуги
Participation deadline 3/11/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/28/2019
Valid to 3/7/2019
Description Обществената поръчка включва следните дейности, разпределени в три обособени позиции: изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни печатни материали, включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение; изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на представителни материали и сувенири; изработка на дизайн, подготовка, изготвяне и монтаж на указателни и/или информационни табели.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9086539
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086539
Documents
Number Date published Name
77-00-10 | 2/28/2019 2/28/2019 Обява
12-24-33 | 2/28/2019 2/28/2019 Информация за публикуване на обява
15-00-31 | 2/28/2019 2/28/2019 Обща информация
15-00-32 | 2/28/2019 2/28/2019 Информация за участие
12-24-38 | 3/8/2019 3/8/2019 Информация за удължаване на срок за подаване на оферти