Обществена поръчка

Информация
Наименование Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали по обособени позиции
Номер 77-00-10
Дата 28.2.2019 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 11.3.2019 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 28.2.2019 г.
Валидна до 7.3.2019 г.
Описание Обществената поръчка включва следните дейности, разпределени в три обособени позиции: изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни печатни материали, включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение; изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на представителни материали и сувенири; изработка на дизайн, подготовка, изготвяне и монтаж на указателни и/или информационни табели.
Възложител Община град Добрич
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9086539
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086539
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
77-00-10 | 28.2.2019 г. 28.2.2019 г. Обява
12-24-33 | 28.2.2019 г. 28.2.2019 г. Информация за публикуване на обява
15-00-31 | 28.2.2019 г. 28.2.2019 г. Обща информация
15-00-32 | 28.2.2019 г. 28.2.2019 г. Информация за участие
12-24-38 | 8.3.2019 г. 8.3.2019 г. Информация за удължаване на срок за подаване на оферти