Procurement

Information
Name Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич
Number Р-45
Date 8/16/2019
Object Услуги
Participation deadline 9/20/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/16/2019
Valid to 9/20/2019
Description Предметът на поръчката ще се изпълнява в граници на отделните райони както следва: • Район I: бул. "25-ти септември" включително /от бул. Добруджа до об. път/, обиколен път, ул. "Калиакра" включително, ул. "Петър Алексиев", ул. "Стефан Караджа", ул. "Ген. Столетов", ул. "Разлог", бул. "Добруджа" /до бул. "Добричка епопея"/, кв. "Рилци", Промишлена зона "Запад" и бул. „Трети март“. • Район II: от бул. "25-ти септември", ЖК "Иглика", ЖК "Строител", ЖК "Изгрев", ЖК "Модерна махала", до бул. "Добруджа". • Район III: бул. "Добруджа" включително, околовръстен път, ЖК "Дружба 1", ЖК "Дружба 2", ЖК "Дружба 3", ЖК "Дружба 4", ЖК "Добротица" /обиколен път/, бул. "25-ти септември" включиелно до ул. "Ген. Гурко" и до ул. "Отец Паисий". • Район IV: бул. "Добруджа" включително /от бул. "Добричка епопея" до ул. „Отец Паисий“, бул. "Добричка епопея", Градски парк, Гробищен парк, път за Гробищен парк, до бул. „25 септември“ и ул. "Отец Паисий" включително.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2019-0021
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333732343139
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-45 | 8/16/2019 8/19/2019 Решение за откриване
12-24-125 | 8/16/2019 8/19/2019 Обявление
15-00-125 | 8/16/2019 8/19/2019 Обща информация
15-00-126 | 8/16/2019 8/19/2019 Информация за участие
77-00-37 | 9/30/2019 9/30/2019 Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"