Procurement

Information
Name Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ , по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с две обособени позиции
Number Р-83
Date 11/27/2018
Object Строителство
Participation deadline 1/7/2019 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 11/27/2018
Valid to 1/7/2019
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши: - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Панайот Хитов“ (Обособена позиция №1) - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по бул. „Добричка епопея“, рехабилитация и основен ремонт на мост при км. 0+370 по бул. „Добричка епопея“ (Обособена позиция №2).
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2018-0037
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633393537
Documents
Number Date published Name
Р-83 | 11/27/2018 11/30/2018 Решение за откриване
12-24-133 | 11/27/2018 11/30/2018 Обявление
15-00-202 | 11/30/2018 11/30/2018 Обща информация
15-00-203 | 11/30/2018 11/30/2018 Информация за участие
15-00-41 | 3/20/2019 3/20/2019 Протокол № 1