Обществена поръчка

Информация
Наименование Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции
Номер 77-00-31
Дата 28.6.2018 г.
Обект Строителство
Срок за получаване на офертите 18.7.2018 г. 17:00:00
Статус Възложена
Валидна от 28.6.2018 г.
Валидна до 18.7.2018 г.
Описание Съгласно „Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.” е предвидено да се извършат строително-монтажни и строително-ремонтни работи на покриви на детска ясла № 4 „Щастливо детство”, детска ясла № 6 „Първи юни”, детска градина № 32 „Зорница” (бивша детска градина № 29 „Любимка”) и детска градина № 24 „Приказен свят”.
Възложител Община град Добрич
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9078488
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078488
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
77-00-31 | 28.6.2018 г. 28.6.2018 г. Обява
12-24-69 | 28.6.2018 г. 28.6.2018 г. Информация за публикуване на обява
15-00-93 | 28.6.2018 г. 28.6.2018 г. Обща информация
15-00-94 | 28.6.2018 г. 28.6.2018 г. Информация за участие
77-00-32 | 3.7.2018 г. 3.7.2018 г. Разяснение по чл.189 от ЗОП