Procurement

Information
Name Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Община град Добрич
Number 77-00-63
Date 12/7/2018
Object Услуги
Participation deadline 12/17/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 12/7/2018
Valid to 12/17/2018
Description Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е осигуряването на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България за корпоративната група на Възложителя.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9084043
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084043
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-63 | 12/7/2018 12/7/2018 Обява
12-24-148 | 12/7/2018 12/7/2018 Информация за публикуване на обява
15-00-214 | 12/7/2018 12/7/2018 Информация за участие
15-00-215 | 12/7/2018 12/7/2018 Обща информация
15-00-1 | 1/3/2019 1/3/2019 Протокол