Обществена поръчка

Информация
Наименование Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Община град Добрич
Номер 77-00-63
Дата 7.12.2018 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 17.12.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 7.12.2018 г.
Валидна до 17.12.2018 г.
Описание Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е осигуряването на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България за корпоративната група на Възложителя.
Възложител Община град Добрич
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9084043
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084043
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
77-00-63 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Обява
12-24-148 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Информация за публикуване на обява
15-00-214 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Информация за участие
15-00-215 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Обща информация
15-00-1 | 3.1.2019 г. 3.1.2019 г. Протокол