Procurement

Information
Name Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане
Number 77-00-3
Date 2/13/2020
Object Услуги
Participation deadline 2/28/2020 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/13/2020
Valid to 2/24/2020
Description Обхватът на поръчката включва изпълнение на мероприятия, които са съобразени с моментното техническо състояние на съоръженията с повишена опасност във всяка Общинска структура. Видовете и количествата на услугите са обобщени по следния начин: 1. Аварийно възстановяване на повредени възли и съоръжения по газовите инсталации и газови уреди и елементи на водните отоплителни инсталации (тръбопроводи, радиатори, конвектори, съоръжения за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и др.); 2. Авариен ремонт на водогрейни котли (в т.ч. подмяна на глидери със съпътстващо химическо промиване на котли и т.н.) и промивка на част от отоплителните тела; 3. Регулиране на газовите горелки по емисии на изгорели газове. След извършване на регулировката е необходимо фирмата да издаде необходимите документи и протоколи за параметрите на горивния процес; 4. Проверка и калибриране на газсигнализаторните централи и сензори. След извършване на проверката е необходимо фирмата да издаде необходимите документи и протоколи за функционална диагностика и настройка на газсигнализаторите; 5. Организиране проверка на манометри от оправомощени лаборатории. За резултатите, лабораториите трябва да издадат необходимите документи; 6. Организиране на проверка на баланс-вентили от оправомощени лаборатории. За резултатите, лабораториите трябва да издадат необходимите документи.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9096605
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096605
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-3 | 2/13/2020 2/13/2020 Обява
12-24-13 | 2/13/2020 2/13/2020 Информация за публикуване на обява
15-00-25 | 2/13/2020 2/13/2020 Обща информация
15-00-26 | 2/13/2020 2/13/2020 Информация за участие
12-24-18 | 2/25/2020 2/25/2020 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти