Procurement

Information
Name Подмяна на дограма в съществуващи сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции
Number 77-00-11
Date 5/7/2020
Object Строителство
Participation deadline 5/26/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 5/7/2020
Valid to 5/26/2020
Description Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Подмяна на дограма в Детски хор Захари Медникаров”, гр. Добрич; Обособена позиция № 2: „Подмяна на дограма в Детска ясла №4“, включваща: Обект 1: „Подмяна на дограма в сграда с адрес гр. Добрич, ул. „Вардар“ №54; Обект 2: Подмяна на дограма в сграда с адрес гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов“ №55; Обособена позиция № 3: „Подмяна на дограма в Детска ясла №6”,включваща: Обект 1: „Подмяна на дограма в Детска ясла №6 , сграда с адрес гр. Добрч, ул. „Васил Петлешков“ №18; Обект 2: „Подмяна на дограма в Детска ясла № 6 , сграда с адрес гр. Добрч, ул. „Карвуна“ №2; Обособена позиция № 4: „Подмяна на дограма на Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“(ГРОН)“ с адрес гр. Добрич, ул. „Любен каравелов“ №6 включваща подмяна на стара дограма с нова Алуминиева и всички съпътстващи строително-монтажни работи. Предметът на обособена позиция 1, 2, 3 и 4 включва подмяна на старa дограма с нова ПВЦ и алуминиева дограма и подмяна на входни врати с нови от алуминиев профил в съществуващи сгради, с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух в сградите.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9098538
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098538
Documents
Number Date published Name
77-00-11 | 5/7/2020 5/7/2020 Обява
12-24-51 | 5/7/2020 5/7/2020 Информация за публикуване на обява
15-00-75 | 5/7/2020 5/7/2020 Обща информация
15-00-76 | 5/7/2020 5/7/2020 Информация за участие