Procurement

Information
Name Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфрастуктура за нуждите на Община град Добрич
Number Р-17
Date 3/24/2020
Object Строителство
Participation deadline 5/5/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 3/24/2020
Valid to 5/5/2020
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич съгласно Техническа спецификация
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2020-0009
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739373539
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-17 | 3/24/2020 3/27/2020 Решение за откриване
12-24-41 | 3/24/2020 3/27/2020 Обявление
15-00-48 | 3/24/2020 3/27/2020 Обща информация
15-00-49 | 3/24/2020 3/27/2020 Информация за участие