Procurement

Information
Name Доставка на траурни стоки по обособени позиции
Number 77-00-64
Date 12/7/2018
Object Доставки
Participation deadline 12/21/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 12/7/2018
Valid to 12/21/2018
Description Доставка на траурни стоки по обособени позиции, съгласно приложени Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция – ОП 1 „Доставка на ковчези”; 2.Обособена позиция – ОП 2 „Доставка на надгробни знаци”; 3. Обособена позиция - ОП 3 „Доставка на погребални стоки“ Обществената поръчка предвижда доставка на траурни стоки, необходими за Oбщинско предприятие „Обреден Дом“ към Община град Добрич.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9084354
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084354
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 12/7/2018 Доставка на ковчези Assigned -
ОП 2 12/7/2018 Доставка на надгробни знаци Assigned -
ОП 3 12/7/2018 Доставка на погребални стоки Assigned -
Documents
Number Date published Name
77-00-64 | 12/7/2018 12/7/2018 Обява
12-24-149 | 12/7/2018 12/7/2018 Информация за публикуване на обява
15-00-216 | 12/7/2018 12/7/2018 Обща информация
15-00-217 | 12/7/2018 12/7/2018 Информация за участие
12-24-163 | 12/17/2018 12/17/2018 Информация за удължаване на срок за подаване на оферти