Обществена поръчка

Информация
Наименование Доставка на траурни стоки по обособени позиции
Номер 77-00-64
Дата 7.12.2018 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 21.12.2018 г. 17:00:00
Статус Възложена
Валидна от 7.12.2018 г.
Валидна до 21.12.2018 г.
Описание Доставка на траурни стоки по обособени позиции, съгласно приложени Технически спецификации. Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции: 1.Обособена позиция – ОП 1 „Доставка на ковчези”; 2.Обособена позиция – ОП 2 „Доставка на надгробни знаци”; 3. Обособена позиция - ОП 3 „Доставка на погребални стоки“ Обществената поръчка предвижда доставка на траурни стоки, необходими за Oбщинско предприятие „Обреден Дом“ към Община град Добрич.
Възложител Община град Добрич
Процедура Събиране на оферти с обява
Номер в АОП 9084354
Връзка към сайта на АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084354
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП 1 7.12.2018 г. Доставка на ковчези Възложена -
ОП 2 7.12.2018 г. Доставка на надгробни знаци Възложена -
ОП 3 7.12.2018 г. Доставка на погребални стоки Възложена -
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
77-00-64 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Обява
12-24-149 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Информация за публикуване на обява
15-00-216 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Обща информация
15-00-217 | 7.12.2018 г. 7.12.2018 г. Информация за участие
12-24-163 | 17.12.2018 г. 17.12.2018 г. Информация за удължаване на срок за подаване на оферти