Procurement

Information
Name „Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни печатни материали, включени в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение“
Number ОП 1
Date 2/28/2019
Object Услуги
Participation deadline 3/7/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Documents
Number Date published Name
No attached documents.