Procurement

Information
Name Поддържане на дъждоотводнителни канализации и битови площадкови канализации за нуждите на Община град Добрич
Number Р-19
Date 3/25/2020
Object Услуги
Participation deadline 6/2/2020 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 3/25/2020
Valid to 6/2/2020
Description Предмет на обществената поръчка са дейности по поддържане:почистване и въстановяване на дъждоприемни и ревизионни шахти, дъждоотводнителни канализации, битови площадкови канализации. ТВ наблюдение със запис на магнитен носител. Извозване и депониране на събираните отпадъци от дейността
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2020-0011
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739383131
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-19 | 3/25/2020 3/30/2020 Решение за откриване на обществена поръчка
12-24-43 | 3/25/2020 3/30/2020 Обявление за публикуване на обществена поръчка
15-00-52 | 3/25/2020 3/30/2020 Обща информация
15-00-53 | 3/25/2020 3/30/2020 Информация за участие.
Р-36 | 4/28/2020 4/30/2020 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация