Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-45 8/16/2019 Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич Opened 00383-2019-0021
Р-44 8/15/2019 Изпълнение на допълнителни строителни работи на обект: „СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Детска градина 32 „Зорница”, гр.Добрич Opened 00383-2019-0020
Р-42 8/14/2019 Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на Община град Добрич Opened 00383-2019-0019
Р-41 8/13/2019 Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич Opened 00383-2019-0018
Р-40 8/6/2019 Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич по обособени позиции Opened 00383-2019-0017