Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
77-00-56 14.11.2018 г. Строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на обекти по обособени позиции Отворена 9083086
77-00-55 13.11.2018 г. Изпълнение на мерки за осигуряване на визуализация, публичност и информираност по проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, Одобрен с Решение №70/31.01.2018 г. на оценителната комисия по програма Интеррег V-А Румъния България 2014-2020“ по обособени позиции Отворена 9083037
Р-77 13.11.2018 г. Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социалните заведения към Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община град Добрич Отворена 00383-2018-0035
Р-73 2.11.2018 г. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5 Отворена 00383-2018-0033
Р-74 2.11.2018 г. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх.А и Б Отворена 00383-2018-0034