Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
77-00-3 2/13/2020 Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане Opened 9096339
77-00-48 12/11/2019 Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение Opened 9095262
Р-65 11/25/2019 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА (СБКО) ЗА 2020 ГОДИНА Opened 00383-2019-0029
77-00-45 11/19/2019 Доставка на траурни стоки по обособени позиции Assigned 9095017
Р-62 11/8/2019 Избор на изпълнител за безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк и вътрешни трансфери по определен маршрут в гробищен парк Assigned 00383-2019-0028