Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-39 | 3/20/2020
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: „Почистване на участъци от корекцията на река Добричка”.
Files
Name
scanpage_0.pdf