Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-15 | 3/20/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Почистване на участъци от корекцията на река Добричка”.
Files
Name
R-15.pdf