Procurement Document

Information
Name Протокол
Number 15-00-200 | 22.11.2018 г.
Description Протокол от дейността на Комисията назначена със Заповед № 1369/19.11.2018 г. относно обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ж.к. „Дружба", блок 5".
Files
Name
15-00-200.pdf