Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-15 | 4/25/2019
Description Решение за откриване на процедура по обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови специализирани автомобили по обособени позиции".
Files
Name
R-15.pdf