Procurement Document

Information
Name Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
Number Р-48 | 6/26/2017
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка и за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на град Добрич“,разделена на 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1): „Избор на изпълнител за почистване на участъци от корекцията на река Добричка, на територията на град Добрич“; Обособена позиция 2 (ОП 2): „Избор на изпълнител за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на град Добрич“.
Files
Name
scanpage_0.pdf