Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-92 | 11/23/2017
Description Решение за откриване на процедура по обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1""
Files
Name
scanpage_0.pdf