Procurement Document

Information
Name Обща информация
Number 15-00-241 | 11/23/2017
Description Община град Добрич, ул. "България" 12, лице за контакт: инж. Добринка Михова, инж. Станка Василева, Весела Димитрова, Николай Великов, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166 електронен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg., адрес на профила на купувача:http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=c042854c-43b9-46dd-b2d3-36dc4e1666b3
Files
Name
No attached files.