Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-48 | 6/11/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“.
Files
Name
R-48.pdf