Procurement Document

Information
Name Разяснения чл. 33
Number 77-00-26 | 7/17/2020
Description Разяснения на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич".
Files
Name
77-00-26.pdf