Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-63 | 6/11/2020
Description Обявление за приключване на договор по обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“.
Files
Name
scanpage_0.pdf