Procurement Document

Information
Name Обява
Number 77-00-10 | 2/28/2019
Description Обява за откриване на обществена поръчка с предмет: „Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали по обособени позиции”.
Files
Name
77-00-10.pdf