Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-86 | 20.12.2018 г.
Description Решение за откриване на процедура по обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх.А и Б“; Обособена позиция № 2: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 9“.
Files
Name
R-86.pdf