Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-164 | 20.12.2018 г.
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции".
Files
Name
scanpage_0.pdf