Procurement Document

Information
Name Разяснение по чл.33 ал. 2 от ЗОП
Number 77-00-2 | 14.1.2019 г.
Description Разяснения на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилите жилищни сгради на територията на Община град Добрич".
Files
Name
77-00-2.pdf