Procurement Document

Information
Name Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
Number 15-00-43 | 4/5/2017
Description Община град Добрич, ул. "България" 12, лице за контакт: Весела Димитрова, Станка Василева, Ивелина Никова Тел.: 058 600001 , E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166 електронен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg. адрес на профила на купувача http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=8f6c20f9-f2e1-49b6-abe9-b050148ddd88
Files
Name
No attached files.