Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-62 | 6/11/2020
Description Обявление за приключване на договор по обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич“ .
Files
Name
scanpage_0.pdf