Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-47 | 6/11/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич“ .
Files
Name
R-47.pdf