Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-8 | 2/21/2019
Description Решение за откриване на процедура по обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на безалкохолни напитки, бутилирани натурални минерални и трапезни води, и на пиво и вина за нуждите на Община град Добрич по две обособени позиции”.
Files
Name
R-8.pdf