Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-74 | 2.11.2018 г.
Description Решение за откриване на процедура по обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх.А и Б“.
Files
Name
R-74.pdf