Procurement Document

Information
Name Решение за прекратяване
Number Р-82 | 22.11.2018 г.
Description Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх А и Б".
Files
Name
R-82.pdf