Procurement Document

Information
Name Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Number 12-24-18 | 2/25/2020
Description Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка: "Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане".
Files
Name
scanpage_0.pdf