Procurement Document

Information
Name Информация за публикуване на обява
Number 12-24-13 | 2/13/2020
Description Информация за публикуване на обява за откриване на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане”.
Files
Name
scanpage_0.pdf