Procurement Document

Information
Name Обява
Number 77-00-3 | 2/13/2020
Description Обява за откриване на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане".
Files
Name
77-00-3.pdf