Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-57 | 11.10.2019 г.
Description Решение за откриване на процедура по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 9“.
Files
Name
R-57.pdf