Procurement Document

Information
Name Обща информация
Number 15-00-167 | 10/11/2019
Description Община град Добрич, ул. "България" 12, лице за контакт: инж. Станка Василева, Николай Великов Тел.: 058 600 001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166 електронен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg. адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/88-Обществени_поръчки-профил_на_купувача
Files
Name
No attached files.