Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-41 | 3/24/2020
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфрастуктура за нуждите на Община град Добрич".
Files
Name
scanpage_0.pdf