Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-17 | 3/24/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфрастуктура за нуждите на Община град Добрич".
Files
Name
R-17.pdf