Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-18 | 3/25/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Дирекця "Хуманитарини дейности" в Община град Добрич".
Files
Name
R-18.pdf