Procurement Document

Information
Name Обявление
Number 12-24-42 | 3/25/2020
Description Обявление за публикуване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Дирекця "Хуманитарини дейности" в Община град Добрич".
Files
Name
scanpage_0.pdf