Procurement Document

Information
Name Решение за откриване
Number Р-16 | 3/20/2020
Description Решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич".
Files
Name
R-16.pdf